کمترین: 
3377
بیشترین: 
3383
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3379
زمان: 
2/3 20:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 3379 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":3381},{"date":"1398/02/03 13:00","price":3383},{"date":"1398/02/03 14:00","price":3377},{"date":"1398/02/03 15:00","price":3380},{"date":"1398/02/03 16:00","price":3381},{"date":"1398/02/03 16:20","price":3380},{"date":"1398/02/03 16:23","price":3383},{"date":"1398/02/03 17:00","price":3380},{"date":"1398/02/03 18:00","price":3383},{"date":"1398/02/03 19:00","price":3380},{"date":"1398/02/03 20:00","price":3379}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399