کمترین: 
1777
بیشترین: 
1780
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1777
زمان: 
2/3 20:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 1777 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":1779},{"date":"1398/02/03 13:00","price":1780},{"date":"1398/02/03 14:00","price":1777},{"date":"1398/02/03 15:00","price":1778},{"date":"1398/02/03 16:23","price":1779},{"date":"1398/02/03 17:00","price":1778},{"date":"1398/02/03 18:00","price":1780},{"date":"1398/02/03 19:00","price":1778},{"date":"1398/02/03 20:00","price":1777}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399