کمترین: 
10265
بیشترین: 
10289
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10265
زمان: 
2/3 20:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 10265 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":10285},{"date":"1398/02/03 13:00","price":10289},{"date":"1398/02/03 14:00","price":10273},{"date":"1398/02/03 15:00","price":10277},{"date":"1398/02/03 16:00","price":10278},{"date":"1398/02/03 16:20","price":10275},{"date":"1398/02/03 16:23","price":10284},{"date":"1398/02/03 17:00","price":10275},{"date":"1398/02/03 18:00","price":10279},{"date":"1398/02/03 19:00","price":10267},{"date":"1398/02/03 20:00","price":10265}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399