کمترین: 
1628
بیشترین: 
1639
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1628
زمان: 
2/3 20:00
قیمت کرون نروژ امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 1628 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":1638},{"date":"1398/02/03 13:00","price":1639},{"date":"1398/02/03 14:00","price":1636},{"date":"1398/02/03 15:00","price":1637},{"date":"1398/02/03 16:23","price":1638},{"date":"1398/02/03 17:00","price":1637},{"date":"1398/02/03 18:00","price":1630},{"date":"1398/02/03 19:00","price":1629},{"date":"1398/02/03 20:00","price":1628}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399