کمترین: 
3717
بیشترین: 
3723
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3718
زمان: 
2/3 20:00
قیمت ریال عربستان امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 3718 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":3721},{"date":"1398/02/03 13:00","price":3723},{"date":"1398/02/03 14:00","price":3717},{"date":"1398/02/03 15:00","price":3718},{"date":"1398/02/03 16:00","price":3720},{"date":"1398/02/03 16:20","price":3719},{"date":"1398/02/03 16:23","price":3722},{"date":"1398/02/03 17:00","price":3719},{"date":"1398/02/03 18:00","price":3722},{"date":"1398/02/03 19:00","price":3719},{"date":"1398/02/03 20:00","price":3718}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399