کمترین: 
8198
بیشترین: 
8212
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8199
زمان: 
2/3 20:00
قیمت منات آذربایجان امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 8199 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":8208},{"date":"1398/02/03 13:00","price":8212},{"date":"1398/02/03 14:00","price":8198},{"date":"1398/02/03 15:00","price":8201},{"date":"1398/02/03 16:00","price":8204},{"date":"1398/02/03 16:20","price":8202},{"date":"1398/02/03 16:23","price":8209},{"date":"1398/02/03 17:00","price":8202},{"date":"1398/02/03 18:00","price":8210},{"date":"1398/02/03 19:00","price":8202},{"date":"1398/02/03 20:00","price":8199}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399