کمترین: 
1486
بیشترین: 
1497
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1486
زمان: 
2/3 19:00
قیمت کرون سوئد امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 1486 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":1496},{"date":"1398/02/03 13:00","price":1497},{"date":"1398/02/03 14:00","price":1494},{"date":"1398/02/03 15:00","price":1495},{"date":"1398/02/03 16:00","price":1494},{"date":"1398/02/03 16:20","price":1495},{"date":"1398/02/03 17:00","price":1492},{"date":"1398/02/03 18:00","price":1489},{"date":"1398/02/03 19:00","price":1486}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399