کمترین: 
180
بیشترین: 
180
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
180
زمان: 
2/3 12:00
قیمت افغانی امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 180 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":180}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398