کمترین: 
13646
بیشترین: 
13720
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13646
زمان: 
2/3 20:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 13646 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":13720},{"date":"1398/02/03 13:00","price":13707},{"date":"1398/02/03 14:00","price":13679},{"date":"1398/02/03 15:00","price":13692},{"date":"1398/02/03 16:00","price":13678},{"date":"1398/02/03 16:20","price":13671},{"date":"1398/02/03 16:23","price":13684},{"date":"1398/02/03 17:00","price":13671},{"date":"1398/02/03 18:00","price":13651},{"date":"1398/02/03 19:00","price":13648},{"date":"1398/02/03 20:00","price":13646}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399