کمترین: 
9256
بیشترین: 
9302
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9256
زمان: 
2/3 19:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 9256 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":9300},{"date":"1398/02/03 13:00","price":9302},{"date":"1398/02/03 14:00","price":9289},{"date":"1398/02/03 15:00","price":9294},{"date":"1398/02/03 16:00","price":9289},{"date":"1398/02/03 16:20","price":9286},{"date":"1398/02/03 16:23","price":9284},{"date":"1398/02/03 17:00","price":9286},{"date":"1398/02/03 18:00","price":9279},{"date":"1398/02/03 19:00","price":9256}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399