کمترین: 
9877
بیشترین: 
9933
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9877
زمان: 
2/3 20:00
قیمت دلار استرالیا امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 9877 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":9933},{"date":"1398/02/03 14:00","price":9918},{"date":"1398/02/03 15:00","price":9921},{"date":"1398/02/03 16:00","price":9914},{"date":"1398/02/03 16:20","price":9919},{"date":"1398/02/03 16:23","price":9928},{"date":"1398/02/03 17:00","price":9916},{"date":"1398/02/03 18:00","price":9912},{"date":"1398/02/03 19:00","price":9884},{"date":"1398/02/03 20:00","price":9877}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399