کمترین: 
10389
بیشترین: 
10440
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10389
زمان: 
2/3 20:00
قیمت دلار کانادا امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 10389 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":10440},{"date":"1398/02/03 13:00","price":10437},{"date":"1398/02/03 14:00","price":10428},{"date":"1398/02/03 15:00","price":10427},{"date":"1398/02/03 16:00","price":10431},{"date":"1398/02/03 16:20","price":10429},{"date":"1398/02/03 16:23","price":10438},{"date":"1398/02/03 17:00","price":10415},{"date":"1398/02/03 19:00","price":10394},{"date":"1398/02/03 20:00","price":10389}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399