کمترین: 
2073
بیشترین: 
2079
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2073
زمان: 
2/3 20:00
قیمت یوان چین امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 2073 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":2079},{"date":"1398/02/03 14:00","price":2074},{"date":"1398/02/03 15:00","price":2075},{"date":"1398/02/03 16:23","price":2077},{"date":"1398/02/03 17:00","price":2075},{"date":"1398/02/03 18:00","price":2077},{"date":"1398/02/03 19:00","price":2074},{"date":"1398/02/03 20:00","price":2073}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399