کمترین: 
2386
بیشترین: 
2400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2386
زمان: 
2/3 20:00
قیمت لیر ترکیه امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 2386 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":2399},{"date":"1398/02/03 13:00","price":2393},{"date":"1398/02/03 14:00","price":2390},{"date":"1398/02/03 16:00","price":2391},{"date":"1398/02/03 16:20","price":2390},{"date":"1398/02/03 16:23","price":2391},{"date":"1398/02/03 17:00","price":2400},{"date":"1398/02/03 18:00","price":2394},{"date":"1398/02/03 19:00","price":2387},{"date":"1398/02/03 20:00","price":2386}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399