کمترین: 
3795
بیشترین: 
3801
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3796
زمان: 
2/3 20:00
قیمت درهم امارات امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 3796 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":3795},{"date":"1398/02/03 13:00","price":3801},{"date":"1398/02/03 14:00","price":3795},{"date":"1398/02/03 15:00","price":3796},{"date":"1398/02/03 16:00","price":3798},{"date":"1398/02/03 16:20","price":3797},{"date":"1398/02/03 16:23","price":3800},{"date":"1398/02/03 17:00","price":3797},{"date":"1398/02/03 18:00","price":3801},{"date":"1398/02/03 19:00","price":3797},{"date":"1398/02/03 20:00","price":3796}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399