کمترین: 
428000
بیشترین: 
432300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
432300
زمان: 
2/3 17:00
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 432300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":428700},{"date":"1398/02/03 13:00","price":429400},{"date":"1398/02/03 14:00","price":431400},{"date":"1398/02/03 16:00","price":431900},{"date":"1398/02/03 16:20","price":428000},{"date":"1398/02/03 16:23","price":431400},{"date":"1398/02/03 17:00","price":432300}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399