کمترین: 
1703000
بیشترین: 
1723000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1703000
زمان: 
2/3 18:00
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 1703000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":1713000},{"date":"1398/02/03 13:00","price":1723000},{"date":"1398/02/03 14:00","price":1713000},{"date":"1398/02/03 18:00","price":1703000}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399