کمترین: 
4649000
بیشترین: 
4749000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4649000
زمان: 
2/3 18:00
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 4649000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":4714000},{"date":"1398/02/03 13:00","price":4749000},{"date":"1398/02/03 14:00","price":4699000},{"date":"1398/02/03 18:00","price":4649000}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399