کمترین: 
578400
بیشترین: 
584200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
584200
زمان: 
2/3 17:00
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 584200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":579300},{"date":"1398/02/03 13:00","price":580200},{"date":"1398/02/03 14:00","price":583000},{"date":"1398/02/03 16:00","price":583600},{"date":"1398/02/03 16:19","price":578400},{"date":"1398/02/03 16:23","price":583000},{"date":"1398/02/03 17:00","price":584200}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399