کمترین: 
2648000
بیشترین: 
2698000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2648000
زمان: 
2/3 18:00
قیمت نیم سکه امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت نیم سکهدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 2648000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":2680000},{"date":"1398/02/03 13:00","price":2698000},{"date":"1398/02/03 14:00","price":2658000},{"date":"1398/02/03 18:00","price":2648000}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399