کمترین: 
4851000
بیشترین: 
4871000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4853000
زمان: 
2/3 20:00
قیمت سکه امامی امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت سکه امامیدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 4853000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":4871000},{"date":"1398/02/03 13:00","price":4869000},{"date":"1398/02/03 14:00","price":4854000},{"date":"1398/02/03 15:00","price":4853000},{"date":"1398/02/03 16:19","price":4851000},{"date":"1398/02/03 16:23","price":4856000},{"date":"1398/02/03 17:00","price":4853000},{"date":"1398/02/03 18:00","price":4854000},{"date":"1398/02/03 19:00","price":4851000},{"date":"1398/02/03 20:00","price":4853000}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399