کمترین: 
433800
بیشترین: 
438200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
438200
زمان: 
2/3 17:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 438200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":434500},{"date":"1398/02/03 13:00","price":435200},{"date":"1398/02/03 14:00","price":437300},{"date":"1398/02/03 16:00","price":437700},{"date":"1398/02/03 16:19","price":433800},{"date":"1398/02/03 16:23","price":437300},{"date":"1398/02/03 17:00","price":438200}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399