کمترین: 
4645000
بیشترین: 
4745000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4645000
زمان: 
2/3 18:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 4645000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 12:00","price":4710000},{"date":"1398/02/03 13:00","price":4745000},{"date":"1398/02/03 14:00","price":4695000},{"date":"1398/02/03 18:00","price":4645000}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399