کمترین: 
3795
بیشترین: 
3820
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3795
زمان: 
2/3 14:17
قیمت درهم امارات در بازار تهران امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت درهم امارات در بازار تهراندر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 3795 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 11:49","price":3820},{"date":"1398/02/03 11:51","price":3815},{"date":"1398/02/03 14:17","price":3795}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399