کمترین: 
4837000
بیشترین: 
4900000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4837000
زمان: 
2/3 17:56
قیمت سکه در بازار تهران امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت سکه در بازار تهراندر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 4837000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 11:06","price":4900000},{"date":"1398/02/03 12:00","price":4885000},{"date":"1398/02/03 14:13","price":4855000},{"date":"1398/02/03 17:56","price":4837000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398