کمترین: 
13670
بیشترین: 
13780
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13670
زمان: 
2/3 14:13
قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت دلار هرات در بازار تهراندر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 13670 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 10:50","price":13780},{"date":"1398/02/03 14:13","price":13670}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398