کمترین: 
202836
بیشترین: 
203220
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
202857.0
زمان: 
2/3 16:10
قیمت شاخص بورس امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 202857.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 10:10","price":203220.0},{"date":"1398/02/03 13:10","price":202836.0},{"date":"1398/02/03 16:10","price":202857.0}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398