کمترین: 
65.9
بیشترین: 
65.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.9
زمان: 
2/3 10:00
قیمت روبل روسیه امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 65.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 10:00","price":65.9}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399