کمترین: 
13163.9
بیشترین: 
13163.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13163.9
زمان: 
2/3 10:00
قیمت بات تایلند امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت بات تایلنددر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 13163.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 10:00","price":13163.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398