کمترین: 
3098.5
بیشترین: 
3098.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3098.5
زمان: 
2/3 10:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 3098.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 10:00","price":3098.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399