کمترین: 
451.3
بیشترین: 
451.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
451.3
زمان: 
2/3 10:00
قیمت کرون سوئد امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 451.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 10:00","price":451.3}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399