کمترین: 
4135.1
بیشترین: 
4135.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4135.1
زمان: 
2/3 10:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 4135.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 10:00","price":4135.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398