کمترین: 
3144.1
بیشترین: 
3144.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3144.1
زمان: 
2/3 10:00
قیمت دلار کانادا امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 3144.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 10:00","price":3144.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398