کمترین: 
3755.7
بیشترین: 
3755.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3755.7
زمان: 
2/3 10:00
قیمت ین ژاپن امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 3755.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 10:00","price":3755.7}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399