کمترین: 
625.9
بیشترین: 
625.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
625.9
زمان: 
2/3 10:00
قیمت یوان چین امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 625.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 10:00","price":625.9}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399