کمترین: 
720.9
بیشترین: 
720.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
720.9
زمان: 
2/3 10:00
قیمت لیر ترکیه امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 720.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 10:00","price":720.9}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399