کمترین: 
4726.7
بیشترین: 
4726.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4726.7
زمان: 
2/3 10:00
قیمت یورو امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت یورودر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 4726.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 10:00","price":4726.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398