کمترین: 
172.57
بیشترین: 
176.64
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
175.2
زمان: 
2/3 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 175.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 01:30","price":173.82},{"date":"1398/02/03 02:00","price":173.08},{"date":"1398/02/03 04:30","price":173.16},{"date":"1398/02/03 05:00","price":172.57},{"date":"1398/02/03 07:30","price":172.76},{"date":"1398/02/03 08:00","price":172.74},{"date":"1398/02/03 10:30","price":174.52},{"date":"1398/02/03 11:00","price":174.5},{"date":"1398/02/03 13:30","price":176.64},{"date":"1398/02/03 14:00","price":176},{"date":"1398/02/03 16:30","price":175.72},{"date":"1398/02/03 17:00","price":175.5},{"date":"1398/02/03 19:30","price":175.78},{"date":"1398/02/03 20:00","price":175.37},{"date":"1398/02/03 22:30","price":174.9},{"date":"1398/02/03 23:00","price":175.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398