کمترین: 
5400
بیشترین: 
5634.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5634.6
زمان: 
2/3 23:00
قیمت بیت کوین امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 5634.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 01:30","price":5407.5},{"date":"1398/02/03 02:00","price":5400},{"date":"1398/02/03 04:30","price":5432.5},{"date":"1398/02/03 05:00","price":5416.6},{"date":"1398/02/03 07:30","price":5414.7},{"date":"1398/02/03 08:00","price":5438.8},{"date":"1398/02/03 10:30","price":5565},{"date":"1398/02/03 11:00","price":5579.2},{"date":"1398/02/03 13:30","price":5585.9},{"date":"1398/02/03 14:00","price":5574.9},{"date":"1398/02/03 16:30","price":5595.8},{"date":"1398/02/03 17:00","price":5599.6},{"date":"1398/02/03 19:30","price":5614.5},{"date":"1398/02/03 20:00","price":5621.9},{"date":"1398/02/03 22:30","price":5605.4},{"date":"1398/02/03 23:00","price":5634.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398