کمترین: 
1268.31
بیشترین: 
1275.87
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1268.31
زمان: 
2/3 18:00
قیمت اونس طلا امروز 3 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 3 اردیبهشت 1398 , 1268.31 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/03 01:30","price":1275.01},{"date":"1398/02/03 04:30","price":1274.62},{"date":"1398/02/03 07:30","price":1275.21},{"date":"1398/02/03 08:00","price":1274.93},{"date":"1398/02/03 08:30","price":1275.45},{"date":"1398/02/03 09:00","price":1275.87},{"date":"1398/02/03 09:30","price":1274.95},{"date":"1398/02/03 10:30","price":1273.77},{"date":"1398/02/03 11:00","price":1273.92},{"date":"1398/02/03 11:30","price":1273.12},{"date":"1398/02/03 12:00","price":1272.84},{"date":"1398/02/03 12:30","price":1274.00},{"date":"1398/02/03 13:30","price":1274.28},{"date":"1398/02/03 14:00","price":1273.88},{"date":"1398/02/03 14:30","price":1273.77},{"date":"1398/02/03 15:00","price":1273.48},{"date":"1398/02/03 15:30","price":1272.90},{"date":"1398/02/03 16:30","price":1272.61},{"date":"1398/02/03 17:00","price":1272.72},{"date":"1398/02/03 17:30","price":1268.62},{"date":"1398/02/03 18:00","price":1268.31}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399