کمترین: 
3790
بیشترین: 
3820
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3820
زمان: 
2/2 14:56
قیمت درهم امارات در بازار تهران امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت درهم امارات در بازار تهراندر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 3820 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 13:02","price":3790},{"date":"1398/02/02 14:56","price":3820}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399