کمترین: 
95
بیشترین: 
98
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
98
زمان: 
2/2 18:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 98 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 13:00","price":97},{"date":"1398/02/02 14:00","price":95},{"date":"1398/02/02 15:00","price":97},{"date":"1398/02/02 18:00","price":98}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399