کمترین: 
196
بیشترین: 
201
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
201
زمان: 
2/2 18:00
قیمت روپیه هند امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت روپیه هنددر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 201 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 13:00","price":199},{"date":"1398/02/02 14:00","price":196},{"date":"1398/02/02 15:00","price":200},{"date":"1398/02/02 18:00","price":201}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399