کمترین: 
28
بیشترین: 
29
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
29
زمان: 
2/2 15:00
قیمت درام ارمنستان امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 29 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 13:00","price":29},{"date":"1398/02/02 14:00","price":28},{"date":"1398/02/02 15:00","price":29}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399