کمترین: 
2663000
بیشترین: 
2703000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2683000
زمان: 
2/2 19:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 2683000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 13:00","price":2663000},{"date":"1398/02/02 15:00","price":2683000},{"date":"1398/02/02 17:00","price":2703000},{"date":"1398/02/02 19:00","price":2683000}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399