کمترین: 
950000
بیشترین: 
969000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
959000
زمان: 
2/2 19:00
قیمت سکه گرمی امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 959000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 13:00","price":950000},{"date":"1398/02/02 18:00","price":969000},{"date":"1398/02/02 19:00","price":959000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399