کمترین: 
2658000
بیشترین: 
2698000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2678000
زمان: 
2/2 19:00
قیمت نیم سکه امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت نیم سکهدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 2678000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 13:00","price":2658000},{"date":"1398/02/02 15:00","price":2678000},{"date":"1398/02/02 17:00","price":2698000},{"date":"1398/02/02 19:00","price":2678000}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399