کمترین: 
428
بیشترین: 
439
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
438
زمان: 
2/2 19:00
قیمت بات تایلند امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت بات تایلنددر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 438 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":428},{"date":"1398/02/02 13:00","price":434},{"date":"1398/02/02 14:00","price":428},{"date":"1398/02/02 15:00","price":436},{"date":"1398/02/02 18:00","price":439},{"date":"1398/02/02 19:00","price":438}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399