کمترین: 
3294
بیشترین: 
3386
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3375
زمان: 
2/2 20:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 3375 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":3294},{"date":"1398/02/02 13:00","price":3347},{"date":"1398/02/02 14:00","price":3299},{"date":"1398/02/02 15:00","price":3364},{"date":"1398/02/02 16:00","price":3363},{"date":"1398/02/02 17:00","price":3365},{"date":"1398/02/02 18:00","price":3386},{"date":"1398/02/02 19:00","price":3374},{"date":"1398/02/02 20:00","price":3375}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399