کمترین: 
1736
بیشترین: 
1783
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1778
زمان: 
2/2 20:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 2 اردیبهشت 1398
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 2 اردیبهشت 1398 , 1778 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/02 12:00","price":1736},{"date":"1398/02/02 13:00","price":1764},{"date":"1398/02/02 14:00","price":1738},{"date":"1398/02/02 15:00","price":1772},{"date":"1398/02/02 16:00","price":1771},{"date":"1398/02/02 17:00","price":1772},{"date":"1398/02/02 18:00","price":1783},{"date":"1398/02/02 19:00","price":1777},{"date":"1398/02/02 20:00","price":1778}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399